Румена Шиндлер-Коларова

Откъс от повестта

"Да разкаже ли"

Да разкаже ли?
Да разкаже ли, как децата израстваха, как постепенно започваха да мислят по-различно от нея и да търсят свободите си. Разбираха ли те колко много й струваха техните първи изисквания на млади девойки? Обикновено точно когато получат известна свобода, младите си мислят, че тя им е отнета и претендират за повече. Подемат се спорове, които стават все по-разпалени, а изискванията - все по-обхватни. Започва се игра "на големи", която коварно крие опасност от изгаряне на мостове, градени с толкова усилия и загриженост. Напътствията стават нежелани. Идва даже момент, когато боли повече от майчините думи, отколкото от собствените грешки. Тогава, за да не гнети децата си, майката замълчава. Чувстват ли те обичта в мълчанието й? Разбират ли колко е сурова школата, през която се преминава, за да се научиш да бъдеш майка на израстващи деца?!
Да разкаже ли?

Из повестта "Да разкаже ли", Издателство "Аб" : София, 2003, стр. 38, ISBN 954-737-377-3

Немски Френски
© Румена Шиндлер-Коларова 2006, all rights reserved