Румена Шиндлер-Коларова

Проза

Румена Коларова пише също в проза, главно повести на български, преведени на немски и/или на френски език. Дълбоко смислени, със силно въздействуващо повествование, това са книги, които се четат на един дъх и остават дълго в съзнанието на читателя.

"Да разкаже ли"

(издадена на български, немски и френски)

ДА  РАЗКАЖЕ  ЛИ

"ДА РАЗКАЖЕ ЛИ" почива на действителни факти: много по-горчиви, отколкото е позволено да се опишат в една книга. Затова и въпросът "Да разкаже ли?" многократно се повтаря в новелата, която е изградена на него и на горестния монолог на една майка в колебанията й да разкрие душата си пред своите деца. Книгата е една повест за недоизказаното в човешкия живот, един сподавен стон…, но и един лъч от топлото есенно слънце...


Повест на български, Издателство "Аб" : София, 2003, 39 стр., ISBN 954-737-380-3

"Имало едно време"

(издадена на български и френски)

ИМАЛО  ЕДНО  ВРЕМЕ

"ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ" разказва обаятелната история на стремежа на двама млади хора един към друг, които, въпреки силата на чувствата си, не успяват да се преборят с трудностите, възпрепятствуващи връзката им. Повестта е един неутихнал копнеж по изгубената обич. Тя звучи като апотеоза на вечната, възтържествувала над условностите любов, онази, която понякога ни се струва съвсем близо… "толкова близо, колкото е далечна всяка хубава приказка"....


Повест на български, Издателство "Аб" : София, 2003, 43 стр., ISBN 954-737-377-3

"Изкушението Швейцария"


Изкушението Швейцария

Цветна мозайка от различни по големина и емоция късове история, митология, приказност, изкуство, факти от съвременния живот – това представлява новата книга на Румена Коларова-Шиндлер "Изкушението Швейцария".
Оставайки вярна на лиричната си натура (издала е няколко сборника с вълнуваща поезия), авторката разказва увлекателно и цветно за традициите и съвремието на Швейцария, за историческите персонажи и събития, които са заложили това, от което днес се възхищава целият свят.
Книгата представлява един колкото енциклопедичен – като познавателност, толкова и откривателски – като цветни впечатления и емоция, текст. Отделните етюди, посветени на различни райони в тази държава, съставляват едно хармонично цяло, което представя пред българския читател Швейцария – позната и непозната, далечна и близка, подредена и привлекателна. И Румена Коларова-Шиндлер ни помага да я преоткрием.

Издателство "Парнас", Русе, 2011, 200 стр., ISBN 978-954-8483-15-5


Немски Френски
© Румена Шиндлер-Коларова 2006, all rights reserved