Румена Шиндлер-Коларова

Cтихосбирки

Румена Коларова пише преди всичко на български език стихове на интимна и житейска тематика. Нейната поезия е емоционално наситена и пределно искрена.

Издадени са вече десет стихосбирки на български език, от които две електронни, "Градеж" и "Столетница":

"Лунна пътека"

ЛУННА ПЪТЕКА

"ЛУННА ПЪТЕКА", интимна лирика, е устремена към светлината, която вдъхновява цялата стихосбирка. Тя е изпълнена с един лунен свят, който макар и останал без Луна, продължава да лъкатуши към Земята.


Стихосбирка на български, Издателство "Иван Вазов" : София, 1998, 94 стр.
"На Ети и Виви от Мама"

НА ЕТИ И ВИВИ ОТ МАМА

Стихосбирка на израстването на една жена в майка, "НА ЕТИ И ВИВИ ОТ МАМА" е израз на майчините тегоби и на нежността в нейната женствена същност.


Стихосбирка на български, Издателство "Аб" : София, 2001, 35 стр., ISBN 954-737-239-4.

"Гарвани"

ГАРВАНИ

"ГАРВАНИ" - черни като безсънните нощи и натрапчиви като мислите, от които не можеш да избягаш. Стихосбирката е синтез на изживяното и премисленото в краткия човешки живот.


Стихосбирка на български, Издателство "БУЛ-КОРЕНИ" : София, 2005, 45 стр.,
ISBN 954-798-022-X."Прашинки под небето"

ПРАШИНКИ ПОД НЕБЕТО

"ПРАШИНКИ ПОД НЕБЕТО" – това сме ние, хората на тази земя – една нищожна частица от необятния Космос. Стихосбирката внушава това усещане чрез избора на темите и финеса в поднасянето на стиха, които вълнуват и подканват към размисъл.


Стихосбирка на български, Издателство "БУЛ-КОРЕНИ" : София, 2006, 45 стр.,
ISBN 954-798-024-6."Вместо молитва"

ВМЕСТО МОЛИТВА

"ВМЕСТО МОЛИТВА" е стихосбирка, която търси човека в нашето съвремие, изпълнено с напрежения, несправедливости, лутания по пътя, военни сблъсъци, омраза, обезверяване, автоматизиране на чувствата, несбъднатости. Тя моли и воюва, с надежда да се запази жива онази тръпка у човека, която да му помогне да открива доброто дори и в злините по света.

Стихосбирка на български, ИК "ПАРНАС" : Русе, 2009, 47 стр., ISBN 978-954-8483-09-4.

"Поанти за поети", лирични миниатюри

ПОАНТИ ЗА ПОЕТИ

"Лиричните миниатюри, които Румена Коларова-Шиндлер представя пред читателската публика в сборника "Поанти за поети", са отчетливи и живописни, необикновено пластични и музикални, безпощадно откровени, предизвикващи размисъл и преосмисляне на добре известни факти и пропуснати изживявания. Всеки от тези лаконични поетични фрагменти е пределно наситен с мисъл, образ и послание и виртуозно изведен и завършен. Те са като отломки с неправилна форма – отломки от времето. Превърнати в думи мигове. Една многопластова мозайка – жива, цветна и запомняща се."

Нели Пигулева
литературен критик

Стихосбирка на български, ИК "ПАРНАС" : Русе, 2009, 47 стр., ISBN 978-954-8483-08-7."Сталактони", лирични миниатюри

Сталактони

Капка по капка – сталактити и сталагмити.
Капка по капка – сталактони.
В пещерите те са “чудо” на природата. А в делника?
В делника капките на радости и нерадости също наслояват своите сталактони в душата и създават още по-причудливи форми на възприятия, мисли и настроения. Преосмислени в поетична форма, те търсят човека, за да споделят мигновенията и да извикат, на свой ред, нови. Търсят да изразят и заразят с посланията си, да направят достъпен отсрещния бряг, често скрит в мъгла.
Стихосбирката "Сталактони" се стреми именно към едно такова съпричастие в настроенията с читателя. Стреми се да изведе на светло скритото в дълбините на сърцето.

Стихосбирка на български, ИК "ПАРНАС" : Русе, 2010, 59 стр., ISBN 978-954-8483-10-0.


"По косите пепел", лирични миниатюри


По косите пепел

Новата сбирка с лирични откровения на Румена Коларова-Шиндлер открехва нови съкровени поетични пространства. Оставайки вярна на своя цветен и преизпълнен със смисли лаконизъм, авторката пронизва с драматизъм цветните зарисовки на мислите, чувствата, наблюденията, тихите открития и противоречивите въпроси.

Стихосбирка на български, ИК "ПАРНАС" : Русе, 54 стр., ISBN 978-954-8483-21-6
.


Две стихосбирки на Румена Коларова на немски език:

"Sprühende Funken" ("Политнали искрици")

SPRÜHENDE FUNKEN

"SPRÜHENDE FUNKEN" ("Политнали искрици") е лиричен сборник с преведени на немски език избрани стихове от две стихосбирки "Гарвани" и "Прашинки под небето".
Тези "искрици" трепети, надежди и топлота търсят неуморно човека и непреходното в живота. Търсят да подкладят огън!


Стихосбирка на немски, Издателство "БУЛ-КОРЕНИ" : София, 2006, 53 стр.,
ISBN 954-798-025-4."Sonnenrollen", lyrische Miniaturen ("Слънчеви снопи")

SONNENROLLEN

Човекът, подобно на стиховете, понякога е умислен, понякога бодър, но винаги разсъждаващ и изпълнен със съзнанието за най-важната си мисия на този свят – да се съхрани като чoвек и като сърце, отворено за доброто в живота.
Това е и главната тема в сборника с лирични миниатюри „Sonnenrollen“– човекът, животът и асоциациите, свързани с тях.
Настроенията идват и си отиват, някои се повтарят, като припев. Остава вечен само стремежът към любов, топлина и светлина.

Стихосбирка на немски, Издателство "Littera Autoren Verlag" : Zürich, 2009, 105 стр.,
ISBN 978-3-906731-27-8.
Немски Френски
© Румена Шиндлер-Коларова 2006, all rights reserved