СЕЗОНИ

Когато пролетта напъпи
аз търсех стъпките ти
вредом – във слънцето,
в дъжда,
във полета на птиците.
Аз тичах подир тях,
те тичаха към мен
и ме обгръщаха със топлина...
Сега е есен и студен
дъждът е,
и червено
слънцето от рани.
А птиците, събрани
на ята,
отлитат
надалече.
Из "Лунна пътека", 1998