ГЛЪТКА

Твърде много съм жена,
за да устоя на нежноста ти.
Твърде много съм сама,
за да не искам близостта ти.

Знам, че нямам право
да искам и да давам без остатък.
Обвързват ни вериги здрави
и няма път от тук нататък.

Ще залича у мене тръпката,
че тя към болка само води.
На бавни капки
ще изпия глътката,
която устните сами измолиха.
Из "Лунна пътека", 1998