ЛОДКА

Ако онази стара лодка
все още чака на брега,
всеми ме в нея и не питай
защо и до кога.

Денят към своя край отива.
Сбогом, слънце, светлина.
Нощта се стеле мрачно-сива,
превръща всичко в тишина.

И в нея няма лодки вече;
и в нея няма даже бряг.
Остава чужденец далечен
копнежът по прекрачен праг.
Из "Лунна пътека", 1998