НАДЕЖДА

Безкрайно нежна,
огнена надежда
в доброто и човека
лежи в ръцете ми
като уплашено врабче.
Една красива роза
със пурпурни листа
се мъча да положа
в олтаря пуст на радостта.
Една прекрасна роза
с прерязано стебло-
ти мъртва си,
ще можеш ли
да си над мен крило?
Из "Лунна пътека", 1998