НАКЪДЕ

Накъде ли, птичко,
искаш да летиш?
Ти чужда си за всички –
къде сърце да прислониш?

Гнездото ти е празно,
а в чуждите
не бива да гнездиш.
Дали това бе важното
или бе по-добре да изгориш?

Сега е късно да се питаш –
останала си без криле.
Сама ще трябва да се скиташ,
но накъде ли, накъде...
Из "Лунна пътека", 1998