МАЙКА

И ти си майка като мене –
за децата все трервожна,
безсилна от плещи да снемеш
страха и да го уталожиш.

Децата вече са големи,
гнездото родно им е тясно
и всяко своя път поема
далеч от теб, на друго място.

Запалва всяко своя огън
и търси покрив под звездите,
а ти все се питаш могат ли
сами да разпалят искрите...

Не бой се, майко тревожна!
Не тъгувай, спри до камината!
Искрите са твои –
затуй е възможно
децата при теб да са –
с тебе завинаги.
Из "На Ети и Виви от Мама", 2001