НА СВАТБА СЕ ВИКА "ГОРЧИВО",
че виното да засладни
и дълга глътка се отпива
за бъдните щастливи дни.

На моята сватба –
с горчивото сватба
никой нищо не каза,
а глътката радост бе кражба,
която бе сетне наказана.

Моята сватба бе дълги години –
разпръснати сламки
от празно гнездо.
Къде сте, птичета мои? Заминахте
да търсите вашето земно кълбо.

Моята сватба е вече години.
Не останаха повече сламки,
но все тъй силно боли.
А сърцето, отчаян удавник,
безсилно да спре, все кърви.
Из "На Ети и Виви от Мама", 2001