ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО

Двойно гражданство имам,
ала никъде
не съм "добре дошла":
в Родината –
все по съм нежелана,
в чужбина –
си оставам чужденка.

Сред своите
съм някак чужда,
сред чуждите –
съвсем далечна –
находка екзотична
и ненужна,
случайно ползвана
пътечка.

А в мен живеят
две държави
и образите
на обични хора –
вселена цяла
на живот дъхтяща,
осъдена
все да изпраща.

Двойно гражданство имам,
ала не знам
къде е "у дома".
Сърцето само се свива
в бездомна тъга.
Из "Гарвани", 2005