ФОТОГРАФ

С фотоапарата
неразделна,
всеки миг
в живота
дебнах
да не разпилея,
на снимка
да го хвана...
и време не остана
да го изживея.

Днес гледам:
купища албуми,
застинали усмивки,
вместо живи думи-
отрано осланени
по дългите друми,
които изминах
с фотоапарата
неразделна,
живота да дебна
да не разпилея,
на снимка
да го хвана...
и време не остана
да го изживея.
Из "Гарвани", 2005