КАЛЕНДАР

Обърнах
нова страница
от календара,
но цифрите
все същи си стоят,
едно до трийсет
се повтарят -
не могат
да се променят.

Не искам
все надежди
да възлагам
на далечно
"може би".
Живота си
за утре
все отлагах,
а той
за вчера
си мъсти.

Едно до трийсет
се повтарят...
Без цифри
търся календар,
във който днес
да бъде утре,
а денонощието –
Божи дар.
Из "Гарвани", 2005