НЕВИНЕН

Всеки
невинен
се ражда,
ала затворът
с виновни
е пълен
и всяка килия
отделя на дажби
човешката слабост,
човешките сажди.

Днес млад
и надежден,
но утре -
престъпник...
Къде не отвеждат
човешките
стъпки!

Невинен
се раждаш,
но трупат се
сажди.
И няма закони
за тебе самия,
които от теб
да те скрият.
Из "Гарвани", 2005