ПЪРВИЯТ ЦВЯТ

Първият цвят
преди много лета
прецъфтя.

Първият плод
преди да узрей
бе обрулен
с дъжда.

Първа слана
отрано в косите
остави следа.

А болката днес
дали е последна?
Из "Гарвани", 2005