СТОЛЕТНИЦА

Родния си град напуснах
преди петдесет години;
родната страна –
преди петнайсет;
любимия –
ще станат
два пъти по двайсет.

Децата, като мене,
заотлитаха от вкъщи
преди колко ли години?
...От детска възраст
всъщност...
И майка ми, и тя,
от мене се отрече,
а рамото съпружеско
отстивало
далечно.

Години са умрели в мене;
сбера ли ги –
столетница излизам...
А сякаш съм живяла временно
един живот
край мен изнизващ се.
Из "Гарвани", 2005