ЧЕРНИ ГАРВАНИ

Черни гарвани
грачат,
не спират.
Заглъхва
птичата песен.
Реката помръква,
мъгла я застила.
А аз навлизам
в моята есен.

Черни гарвани
грачат.
Кълват,
изкълвават
трохите последни,
останали в мене.
До сетния ден
все ще подскачат
и все ще има
какво да ми вземат.

Черни гарвани,
черни.
Из "Гарвани", 2005