ВРАБЧЕ

Едно врабче
на гости
ми дойде;
избра ме
за другарче.
От моите трохи
се впусна
да кълве,
макар че
те нагарчаха.

Постой, врабче!
Недей отлита!
Не ме оставяй
ей така!
Мен няма кой
да ме попита
добре ли ми е
все сама.

Врабчето
хвръкна.
Не се върна.
Ала детето
в мене
го последва;
избра го
за другарче;
забрави за
трохите,
които нагарчаха.
Из "Гарвани", 2005