ЗАДУШНИЦА

Днес за мъртви
се раздава:
за мъртва обич,
за мъртва вяра,
за приятел,
който чужд
ти става.

Приятели мои,
до днес
незабравени
сред път
се разминахме,
на път
ме оставихте.
А нявга
наравно
деляхме
сполуки,
несгоди...
Било е отдавна,
приятели мои.

За вас,
далечни днес,
не нося жито,
нито
хляб благословен.
На вас
аз приживе
ви се раздадох...
А вий сега
ще раздадете ли
за мен?
Из "Гарвани", 2005